Erick BP 36 - hřebec stojí na naší stanici, DÁVKY K DISPOZICI PO, ST, PÁ

ERICK BP21

 - HŘEBEC BAROKNÍ PINTO 

 

 

 

 

Jediný licentovaný hřebec  typu Barokní Pinto v ČR 

 


 (nar. 2014, původ: Baron fan Odingastate  X Step , KVH 170 cm)

 

 

- vysoký ušlechtilý mladý hřebec velmi atraktivní barvy, korektního exteriéru s kvalitními končetinami a výbornou mechanikou pohybu. Je synem impozantního fríského hřebce Baron fan Odingastate. Matkou je klisna velkopolského teplokrevníka ( KVH 177cm, hodnocení v PK 81% !) přinášející do plemenné knihy barokní pinto zcela nepříbuznou krev. 

- testován aa EE TO/N 

- pravý vraník

- homozygot na černou barvu ( tj. nenese red factor = nedává ryzáky)

- heterozygotní tobiano ( z jednobarevných klisen bude 50% hříbat strakatých)

- nenese gen fríského hydrocephalu ani dwarfismu

*

*

 

Připouští v rámci hlavního registru holandské plemenné knihy Barokní Pinto všechny klisny (nejlépe fríské, barokní pinto, teplokrevné, ale může připustit jakoukoli klisnu dle uvážení chovatele).

Pro zápis hříběte není povinný svod klisny.

Všechna jeho hříbata  budou zaregistrována do plemenné knihy barokní pinto. 

 

*

*

 MOŽNOSTI PŘIPUŠTĚNÍ:


1) PŘIPUŠTĚNÍ ČERSTVĚ ODEBRANÝM SPERMATEM


 Od 1.dubna 2019 do 30.července 2019 připouštíme klisny dovezené na stanici Střezov

 

Metoda připuštění čerstvě odebraným a neupraveným spermatem  má stejné nebo lepší výsledky než připuštění skokem a je daleko bezpečnější (úrazy/infekce). Nejedná se o cílenou inseminaci ( neplatí se za inseminaci), ale o připouštění obden během celé říje jako při přirozené plemenitbě. 


Připouštěcí poplatek za připuštění  čerstvě odebraným spermatem  na sezónu 2019  je 6000,- (je splatný předem a zahrnuje servis na 1-3 říje). 

 

 Ustájení klisny 200,-/den. 

 Ustájení klisny s hříbětem 250,-/den. 


Doplatek  za březí klisnu splatný nejpozději do 15.10.2019 je  6000,- .


*

2)  INSEMINACE ČERSTVÝM CHLAZENÝM SPERMATEM 


Od 1.dubna 2019 do 30.července 2019 lze objednávat inseminační dávky.


Chlazené dávky upravené k transportu jsou k dispozici PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ vždy v pondělí , středu a pátek. Přepravní box zapůjčíme. Box obsahuje chladící bloky a jednu nebo většinou dvě stříkačky se spermatem. Sperma vydrží  minimálně 48 hodin.  


Objednávky PO, ST, PÁ  mezi 8.00 - 9.00  telefonicky na 603276454. 

Vyjímečně lze objednat i na neděli.


Připouštěcí poplatek  na sezónu 2019  je 6000,- (je splatný předem a zahrnuje 1-3 říje, počet dávek na říji  není omezen a jsou zpoplatněny zvlášť).


Každá objednaná chlazená dávka  600,- /ks - platí pro osobní odběr nebo vlastního kurýra. Lze vyzvednout PO, ST, PÁ, (NE).


Každá odeslaná chlazená dávka  900,- /ks - zasláme  PO, ST, PÁ poštou službou EMS. Doručení druhý den většinou do 14.00.  Za doručení neručíme, ve svátek a v neděli zaslat nelze . 


Doplatek  za březí klisnu splatný  nejpozději do 15.10.2019 je  6000,- .


Nevrácený box - 500,-

*

DALŠÍ INFORMACE: 

 Březost klisny musí být nahlášena nejpozději do 30.9. 2019 a doplatek uhrazen do 15.10.2019 . V ostatních případech bude doplatek automaticky navýšen na 8000,- .  Připouštěcí lístek bude majiteli klisny zaslán po uhrazení všech pohledávek. 

 

*

Pokud klisna, za kterou byl řádně zaplacen doplatek za březost v roce 2018, neporodí letos živé hříbě, je na ní možné poskytnout slevu 2000,- z doplatku  do 15.10. 2019.

*

Majiteli více klisen poskytneme slevu z doplatku do 15.10.2019 - druhá a každá další březí klisna  doplatek pouze 5000,-.

*

Ceny jsou uvedeny v Kč a bez 21% dph.

*

 

*

 

 

BARON FAN ODINGASTATE

stb, ster

TSJERK 328

Sport  PREFERENT

FEITSE 293 PREFERENT


WIJKJE

Model, preferent, prest.

BERBER FAN´E SJONGEDYK

Ster double preferent

JELMER 297

 

OED

Ster preferent

NETELA wlkp, 177cm

STEP

 

BARBUS


SKRA

 

NERA

NOT

 

DOZA


*
*
*
*
Tvorba www stránek pro chovatelské stanice
© 2012 Goodshapes. Tvorba stránek pro chovatele