Inseminace klisen mraženým spermatem INFO ZDE

UPOZORNĚNÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ CHOVATELE :

Mražené sperma je většinou vhodné k inseminaci klisen

 3-8 let, které ještě neměly hříbě ( u fríských klisen spíše 3-6let)

 4-8 let, které již měly hříbě a bez problémů zabřezly

8-12 let , které již měly více hříbat a bez problémů zabřezávají

nad 13 let, pouze chovné klisny,  které mají pravidelně hříbata a jsou bez reprodukčních problémů

 Mraženým spermatem není většinou možné přesně inseminovat v terénu a proto tuto službu nabízí jen menší část veterinářů/inseminátorů. Je lépe se obrátit na reprodukční centra, kam se během říje ustájí klisna.  Sperma se přepravuje a uchovává ve speciálních kanystrech v tekutém dusíku, který se musí doplňovat. Vyšetření klisny je třeba před předpokládanou ovulací provádět každých 6 hodin nebo méně a tedy i v noci. 

 

INSEMINACE MRAŽENÝM SPERMATEM  V MAJETKU NAŠÍ STANICE  NEBO DÁVKAMI ZAJIŠTĚNÝMI MAJITELEM KLISNY

-          registrace klisny,  rezervace  spermatu, skladování spermatu v dusíku,  objednání připouštěcího lístku pro březí kliny ( platí pro dávky zajištěné naší stanicí).

-          Vyvolání (optimalizace) říje,  stimulace  hřebcem, monitorování průběhu říje, měření folikulu  sonografem, načasování (optimalizace) inseminace jednou dávkou  v rozmezí 8 hod. před až 6 hod. po ovulaci ( jsme přesvědčeni, že inseminace dvou a více dávek na říji  zbytečně navyšuje náklady na inseminaci a proto používáme 1 dávku v rozmezí 0-6 hodin po ovulaci ), provedení vlastní  inseminace. 

-          Vyšetření na březost cca 15 dní od inseminace

Cena nezahrnuje léčbu případných reprodukčních problémů klisny. Klisny s reprodukčními problémy je nutné z inseminace mraženým spermatem většinou zcela vyloučit.

Kompletní veterinární servis během jedné říje nabízíme za paušální cenu včetně léků a materiálu : 

 4400,- za říji . 

+ pokud má chovatel zajištěny dvě a více dávek na jednu říji + 500,-

+ krátkodobé uskladnění cizích dávek 2,-/za ks a den

+ dlouhodobé uskladnění cizích dávek 1,-/za ks a den

***

Další náklady:

Přeprava koní  od chovatele do naší stáje a zpět  15,- Kč/km

Ustájení  klisny  160,- (box, podestýlka kvalitní sláma, kvalitní luční seno + čerstvě namačkaný oves 2-3 x denně , výběh dle dohody)

Ustájení klisny s hříbětem 210,- (box, podestýlka kvalitní sláma, kvalitní luční seno + čerstvě namačkaný oves 2-3 x denně , výběh dle dohody)

***

Ceny jsou bez 21% DPH

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY INSEMINACE V NAŠÍ STÁJI:

všechny klisny přivezené k inseminaci musí být zdravé, očkované proti chřipce, tetanu a případně i herpesviru a v posledních 4 týdnech odčervené. Klisna musí mít s sebou průkaz koně ( passport) a  rodokmen nebo  kopii rodokmenu.

Pro přesun klisny je nutné vyšetření na AIE ne starší než 12 měsíců.

UPOZORNĚNÍ :  
RIZIKA SPOJENÁ S DOPRAVOU, ZMĚNOU USTÁJENÍ A KRMENÍ, POBYTEM VE STÁJI I VÝBĚHU A INSEMINACÍ  KLISNY V NAŠÍ STÁJI A RIZIKA ŠKODY TŘETÍ STRANĚ NESE VŽDY MAJITEL KLISNY.  DRAHÉ KLISNY DOPORUČUJEME POJISTIT.
.
PŘÍPADNÁ RIZIKA SPOJENÁ SE ZRANĚNÍM NAŠEHO PERSONÁLU, HŘEBCE ČI  POKOZENÍ NAŠEHO ZAŘÍZENÍ KLISNOU NESE NAŠE STANICE. 

I PŘES VEŠKEROU SNAHU NEMŮŽEME GARANTOVAT ZABŘEZNUTÍ VŠECH KLISEN. JE TŘEBA TAKÉ ZVÁŽIT VHODNOST KLISNY  PRO INSEMINACI MRAŽENÝM SPERMATEM. 

Tvorba www stránek pro chovatelské stanice
© 2012 Goodshapes. Tvorba stránek pro chovatele