INSEMINACE KLISEN MRAŽENÝM SPERMATEM ZAHRANIČNÍCH HŘEBCŮ

UPOZORNĚNÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ CHOVATELE :

Mražené sperma je většinou vhodné k inseminaci klisen

 3-8 let, které ještě neměly hříbě ( u fríských klisen spíše 3-6let)

 4-8 let, které již měly hříbě a bez problémů zabřezly

8-12 let , které již měly více hříbat a bez problémů zabřezávají

nad 13 let, pouze chovné klisny,  které mají pravidelně hříbata a jsou bez reprodukčních problémů

 Mraženým spermatem není většinou možné přesně inseminovat v terénu a proto tuto službu nabízí jen menší část veterinářů/inseminátorů. Je lépe se obrátit na reprodukční centra, kam se během říje ustájí klisna.  Sperma se přepravuje a uchovává ve speciálních kanystrech v tekutém dusíku, který se musí doplňovat. Vyšetření klisny je třeba před předpokládanou ovulací provádět každých 6 hodin nebo méně a tedy i v noci.

 

Úspěšnost inseminací mraženým spermatem  fríských hřebců je u vhodných klisen obvykle  30% na jednu říji, u teplokrevných  a BP hřebců bývá o něco vyšší. U nevhodných klisen nebo klisen  i jen s minimálními (subklinickými) reprodukčními problémy je úspěšnost výrazně nižší až nulová.

 

INSEMINACE MRAŽENÝM SPERMATEM  V MAJETKU NAŠÍ STANICE  NEBO DÁVKAMI ZAJIŠTĚNÝMI MAJITELEM KLISNY

Registrace klisny,  rezervace  spermatu, skladování spermatu v dusíku,  objednání připouštěcího lístku pro březí kliny ( platí pro dávky zajištěné naší stanicí).

Vyvolání (optimalizace) říje,  stimulace  hřebcem, monitorování průběhu říje, měření folikulu  sonografem, načasování (optimalizace) inseminace jednou dávkou  v rozmezí 8 hod. před až 6 hod. po ovulaci ( jsme přesvědčeni, že inseminace dvou a více dávek na říji  zbytečně navyšuje náklady na inseminaci a proto nejčastěji používáme 1 dávku v rozmezí 0-6 hodin po ovulaci ), provedení vlastní  inseminace. 

Vyšetření na březost cca 15 dní od inseminace

Cena nezahrnuje léčbu případných reprodukčních problémů klisny. Klisny s reprodukčními problémy je nutné z inseminace mraženým spermatem většinou zcela vyloučit.

Kompletní veterinární servis během jedné říje nabízíme za paušální cenu včetně léků a materiálu : 

 4400,-  za první a případně i za každou další říji . 

 

+ pokud má chovatel zajištěny dvě a více dávek na jednu říji příplatek + 500,-

+ krátkodobé uskladnění cizích dávek 2,-/za ks a den

+ dlouhodobé uskladnění cizích dávek 1,-/za ks a den

***

Další náklady:

Přeprava koní  od chovatele do naší stáje a zpět  15,- Kč/km

Ustájení  klisny  200,- (box, podestýlka kvalitní sláma, kvalitní luční seno + čerstvě namačkaný oves 2-3 x denně , výběh dle dohody)

Ustájení klisny s hříbětem 250,- (box, podestýlka kvalitní sláma, kvalitní luční seno + čerstvě namačkaný oves 2-3 x denně , výběh dle dohody)

***

Ceny jsou uvedena v Kč a bez 21% DPH

Ceník pro mražené sperma platí pouze do vyprodání zásob. Objednávky nasezónu 2019 bereme do 31.března.

 

 

 

Připouštěcí poplatek na sezónu 2019


Doplatek za březost do 15.10.

Doplatek za březost po 15.10.

Inseminace na jednu říji včetně dávky (na zabřeznutí nemusí  stačit jedna říje!) **

Ustájení na den/ Ustájení s hříbětem

 

         

 

Mražené sperma:

         

BENE

0

18.000

20.000

6.000

200/250

CEASAR

0

0

0

9.900

200/250

BELLMAN

0

16.000

18.000

6.000

200/250

 

Mražené sperma -prodej:

 

Poplatek

 

Cena jedné dávky

 

Doplatek za březost do 15.10.

 

Doplatek za březost po 15.10.

 

BENE

0

4.000

18.000

20.000

 

CEASAR

0

7500 * sleva

0

0

 

BELLMAN

24.000

3 dávky v ceně

0

0

 

LANOS

0

1.000* sleva

5.000

7.000

 

 

         

**poplatek za inseminaci se účtuje za  první a případně i za každou další říji nutnou k zabřeznutí. 

 

Množstevní sleva Ceasar:  * dvě dávky 13.000,- tři dávky 16.500,-

Množstevní sleva Lanos : * 3+1 dávka zdarma

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY INSEMINACE V NAŠÍ STÁJI:

všechny klisny přivezené k inseminaci musí být zdravé, očkované proti chřipce, tetanu a případně i herpesviru a v posledních 4 týdnech odčervené. Klisna musí mít s sebou průkaz koně ( passport) a  rodokmen nebo  kopii rodokmenu.

Pro přesun klisny je nutné vyšetření na AIE ne starší než 12 měsíců.

UPOZORNĚNÍ :  
RIZIKA SPOJENÁ S DOPRAVOU, ZMĚNOU USTÁJENÍ A KRMENÍ, POBYTEM VE STÁJI I VÝBĚHU A INSEMINACÍ  KLISNY V NAŠÍ STÁJI A RIZIKA ŠKODY TŘETÍ STRANĚ NESE VŽDY MAJITEL KLISNY.  DRAHÉ KLISNY DOPORUČUJEME POJISTIT.
.
PŘÍPADNÁ RIZIKA SPOJENÁ SE ZRANĚNÍM NAŠEHO PERSONÁLU, HŘEBCE ČI  POKOZENÍ NAŠEHO ZAŘÍZENÍ KLISNOU NESE NAŠE STANICE. 

I PŘES VEŠKEROU SNAHU NEMŮŽEME GARANTOVAT ZABŘEZNUTÍ VŠECH KLISEN. JE TŘEBA TAKÉ ZVÁŽIT VHODNOST KLISNY  PRO INSEMINACI MRAŽENÝM SPERMATEM. JE VĚCÍ CHOVATELE, ABY K CHOVU POUŽIL KLISNU, KTERÁ JE SCHOPNÁ ZABŘEZNOUT A DONOSIT HŘÍBĚ.

Tvorba www stránek pro chovatelské stanice
© 2012 Goodshapes. Tvorba stránek pro chovatele