Inseminace klisen čerstvým chlazeným spermatem INFO ZDE

 

CENÍK INSEMINACE V NAŠÍ STÁJI

 

INSEMINACE ČERSTVÝM CHLAZENÝM SPERMATEM  

- sperma zajištěné naší stájí  MAURUS, ELIAS, TARGON, T-REX, DINOSO

- případně jiné sperma zajištěné chovatelem 

 

 -SERVIS NAŠÍ PŘIPOUŠTĚCÍ STANICE ZAHRNUJE: 


-  Vyřízení formalit se stanicí hřebců, registrace klisny, rezervace hřebce , objednání a vyzvednutí spermatu , zajištění připouštěcího lístku ( neplatí pro sperma zajištěné chovatelem!)

-   Vyvolání ( optimalizaci) říje,  stimulace  hřebcem, monitorování průběhu říje, měření folikulu  sonografem, načasování ( optimalizaci) ovulace pro inseminaci jednou dávkou  na jednu říji ( jsme přesvědčeni, že inseminace dvou a více dávek na říji  zbytečně navyšuje náklady na inseminaci) , provedení vlastní  inseminace, potvrzení ovulace

-   Vyšetření na březost cca 15 dní od inseminace

Servis nezahrnuje léčbu klisen s reprodukčními problémy

Kompletní servis na jednu říji  včetně léků a materiálu nabízíme za velmi výhodnou cenu:  3800,-

 

Další náklady:

Přeprava koní  od chovatele do naší stáje a zpět  15,- Kč/km

Ustájení  klisny  160,- (box, podestýlka kvalitní sláma nebo piliny, kvalitní luční seno + čerstvě namačkaný oves 2-3 x denně , výběh dle dohody)

Ustájení klisny s hříbětem 210,- (box, podestýlka kvalitní sláma nebo piliny, kvalitní luční seno + čerstvě namačkaný oves 2-3 x denně , výběh dle dohody)

***

Ceny jsou bez 21% DPH

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY INSEMINACE V NAŠÍ STÁJI:

všechny klisny přivezené k inseminaci musí být zdravé, očkované proti chřipce, tetanu a případně  i herpesviru a v posledních 4 týdnech odčervené. Klisna musí mít s sebou průkaz koně ( passport) a  rodokmen nebo kopii rodokmenu. 

Pro přesun klisny je nutné vyšetření na AIE ne starší než 12 měsíců.

UPOZORNĚNÍ :  
RIZIKA SPOJENÁ S DOPRAVOU, ZMĚNOU USTÁJENÍ A KRMENÍ, POBYTEM VE STÁJI I VÝBĚHU A INSEMINACÍ  KLISNY V NAŠÍ STÁJI A RIZIKA ŠKODY TŘETÍ STRANĚ NESE VŽDY MAJITEL KLISNY.  DRAHÉ KLISNY DOPORUČUJEME POJISTIT.
.
PŘÍPADNÁ RIZIKA SPOJENÁ SE ZRANĚNÍM NAŠEHO PERSONÁLU, HŘEBCE ČI  POKOZENÍ NAŠEHO ZAŘÍZENÍ KLISNOU NESE NAŠE STANICE. 

I PŘES VEŠKEROU SNAHU A DOSAHOVANOU ÚSPĚŠNOST AŽ 85%  NEMŮŽEME GARANTOVAT ZABŘEZNUTÍ VŠECH KLISEN. 

Tvorba www stránek pro chovatelské stanice
© 2012 Goodshapes. Tvorba stránek pro chovatele