INSEMINACE KLISEN CHLAZENÝM SPERMATEM ZAHRANIČNÍCH HŘEBCŮ

 

INSEMINACE ČERSTVÝM CHLAZENÝM SPERMATEM ZAHRANIČNÍCH HŘEBCŮ: 

- sperma zajištěné naší stájí  MAURUS, ELIAS,  T-REX, DINOSO

- případně jiné sperma zajištěné chovatelem 


 - SERVIS NAŠÍ PŘIPOUŠTĚCÍ STANICE ZAHRNUJE: 


 Vyřízení formalit se stanicí hřebců, registrace klisny, rezervace hřebce , objednání a vyzvednutí spermatu , zajištění připouštěcího lístku ( neplatí pro sperma zajištěné chovatelem!)

Vyvolání ( optimalizaci) říje,  stimulace  hřebcem, monitorování průběhu říje, měření folikulu  sonografem, načasování ( optimalizaci) ovulace pro inseminaci jednou dávkou  na jednu říji ( jsme přesvědčeni, že inseminace dvou a více dávek na říji  zbytečně navyšuje náklady na inseminaci) , provedení vlastní  inseminace, potvrzení ovulace.

Vyšetření na březost cca 15 dní od inseminace

Servis nezahrnuje léčbu klisen s reprodukčními problémy.

Servis nezahrnuje cenu a dopravu inseminační dávky.

Kompletní servis na jednu říji  včetně sonografických vyšetření, léků a materiálu nabízíme za velmi výhodnou cenu:  3800,-


Další náklady:

Přeprava koní  od chovatele do naší stáje a zpět  15,- Kč/km

Ustájení  klisny 200,- (box, podestýlka kvalitní sláma nebo piliny, kvalitní luční seno + čerstvě namačkaný oves 2-3 x denně , výběh dle dohody)

Ustájení klisny s hříbětem 250,- (box, podestýlka kvalitní sláma nebo piliny, kvalitní luční seno + čerstvě namačkaný oves 2-3 x denně , výběh dle dohody)

***

Ceny jsou uvedeny v Kč a  bez 21% DPH

Březost je třeba nahlásit do 30.9.2019 a doplatek uhradit do 15.10.2019 , jinak je doplatek automaticky navýšen o 2000,-. 

 

 

Chlazené sperma:

 

 

Připouštěcí poplatek na sezónu 2019

Doplatek za březost do 15.10.

Doplatek za březost po 15.10.

Inseminace na jednu říji včetně dávky (na zabřeznutí nemusí stačit jedna říje!) **

Ustájení na den/ Ustájení s hříbětem

MAURUS

13.000

6.000

8.000

6.000

200/250

ELIAS

10.000 16.000 18.000 6.000 200/250

T REX

9.000

3.000

5.000

6.000

200/250

DINOSO

9.000

3.000

5.000

6.000

200/250

           

  


       

**  poplatek za inseminaci se účtuje za  první a případně i za každou další říji nutnou k zabřeznutí. 


***

Úspěšnost inseminací chlazeným spermatem  je obvykle  až  60% na jednu říji.

U klisen  i jen s minimálními (subklinickými) reprodukčními problémy je úspěšnost nižší.

U klisen s mírnými reprodukčními problémy je nutné počítat nižší úspěšností a  s nutnou veterinární podporou zabřeznutí - řešeno na naší stanici po dohodě na náklady majitele klisny.


U klisen s vážnějšími reprodukčními problémy musí chovatel zvážit jejich využití k chovu vzhledem k vysokým nákladům a nízké úspěšnosti. S  případnou diagnostikou a léčbou vážnějších reprodukčních problémů se doporučujeme  obrátit na specializované pracoviště. 


VETERINÁRNÍ PODMÍNKY INSEMINACE V NAŠÍ STÁJI:

všechny klisny přivezené k inseminaci musí být zdravé, očkované proti chřipce, tetanu a případně  i herpesviru a v posledních 4 týdnech odčervené. Klisna musí mít s sebou průkaz koně ( passport) a  rodokmen nebo kopii rodokmenu. 

Pro přesun klisny je nutné vyšetření na AIE ne starší než 12 měsíců.

UPOZORNĚNÍ :  
RIZIKA SPOJENÁ S DOPRAVOU, ZMĚNOU USTÁJENÍ A KRMENÍ, POBYTEM VE STÁJI I VÝBĚHU A INSEMINACÍ  KLISNY V NAŠÍ STÁJI A RIZIKA ŠKODY TŘETÍ STRANĚ NESE VŽDY MAJITEL KLISNY.  DRAHÉ KLISNY DOPORUČUJEME POJISTIT.
.
PŘÍPADNÁ RIZIKA SPOJENÁ SE ZRANĚNÍM NAŠEHO PERSONÁLU, HŘEBCE ČI  POKOZENÍ NAŠEHO ZAŘÍZENÍ KLISNOU NESE NAŠE STANICE. 

I PŘES VEŠKEROU SNAHU A DOSAHOVANOU ÚSPĚŠNOST AŽ 85%  NEMŮŽEME GARANTOVAT ZABŘEZNUTÍ VŠECH KLISEN. JE VĚCI CHOVATELE, ABY K CHOVU POUŽIL KLISNU, KTERÁ JE SCHOPNÁ ZABŘEZNOUT A DONOSIT HŘÍBĚ.

Tvorba www stránek pro chovatelské stanice
© 2012 Goodshapes. Tvorba stránek pro chovatele