INFORMACE O PŘIPUŠTĚNÍ NAŠIMI HŘEBCI NA STANICI STŘEZOV

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PŘIPUŠTĚNÍ KLISEN DOVEZENÝCH NA STANICI HŘEBCŮ: 


JURRE O.

ERICK BP36

 

DRAGON MIST GOODSHAPES

OSO HERMES

*

EGBERT STER 59 (k dispozici pouze na začátku sezóny!)

*

BIRKETTBANK PHANTOM

GOODSHAPES MISTY MOONLIGHT

*


 

Dostatečně před přivezením klisny je třeba splnit veterinární podmínky pro přesun a u fellpony hřebců  i pro přirozenou plemenitbu. 

Předem je třeba dohodnout ustájení klisny.

Klisna bude převzata pouze s ohlávkou a průkazem koně

+ rodokmenem / nebo kopií rodokmenu/

+  kontaktní údaje na majitele klisny, adresu, tel. , emailovou adresu,  číslo hospodářství

fakturační údaje, IČ, DIČ

*

Připouštěcí sezóna na stanici Střezov 35, 43801 Žatec: 

1.dubna  2019  -  31.července  2019

  

Připouštěcí dny většinou:  pondělí - středa - pátek -  neděle

 

 

 

Připouštěcí poplatek  za hřebce   bude uhrazen chovatelem v hotovosti při předání klisny    na stanici Střezov  nebo  eventuálně dostatečně předem lze vyžádat fakturu a zaplatit  na účet.  Poplatek není přenosný na jinou klisnu.

 

Poplatek za ustájení bude uhrazen chovatelem v hotovosti při vyzvednutí  klisny   z připouštěcí stanice Střezov  nebo  eventuálně dostatečně předem lze vyžádat fakturu a zaplatit  na účet.  

Veterinární péče bude poskytnuta po dohodě s chovatelem a na jeho náklady.

Po skončení připouštěcího období a po uhrazení všech pohledávek budou  chovatelům   zaslány připouštěcí lístky hřebců  EGBERT STER 59,  DRAGON MIST GOODSHAPES, OSO HERMES, BIRKETTBANK PHANTOM,   GOODSHAPES MISTY MOONLIGHT a to bez ohledu na výsledek připuštění a bez doplatku za březí klisnu.

 

 

Doplatek:

U hřebců JURRE O.  a  ERICK BP36 jsou chovatelé povinni nahlásit  výsledek připouštění do 30.9.2019  Doplatek za březí klisnu bude uhrazen hotově na dobírku oproti převzetí zásilky s připouštěcím lístkem nebo před zasláním připouštěcího lísku převodem na účet.  V případě, že březost nebude nahlášena do 30.9. 2019 a doplatek nebude uhrazen  do 15.10.2019, bude automaticky navýšen o 2000,-  a nebude možné uplatnit žádné slevy z doplatku.

 

Aktuální ceník všech poplatků:  www.friesianhorse.cz


Jméno

Poplatek

2019

Doplatek za březost do 15.10.

Doplatek za březost po 15.10.

Ustájení klisny/ ustájení klisny s hříbětem

Sleva za druhou a další klisnu

Sleva za nenarození živého hříběte 2019

JURRE

7000

6000

8000

200/250

-1000 z doplatku

- 2000 z doplatku

ERICK

6000

6000

8000

200/250

-1000 z doplatku

- 2000 z doplatku

EGBERT

na dotaz

 

 

 

 

 

DRAGON MIST

8000

0

0

200/250

-1000 z poplatku

-2000 z poplatku

OSO HERMES

8000

0

0

200/250

-1000 z poplatku

-2000 z poplatku

*

Jméno 

Poplatek 

2019 

Ustájení klisny/ klisny s hříbětem  

Sleva za druhou a další klisnu 

Sleva za nenarození živého hříběte 2019 

BIRKETTBANK PHANTOM

5000

150/200

-1000 z poplatku

- 1000 z poplatku

GOODSHAPES MISTY  MOONLIGHT

5000

150/200

-1000 z poplatku

- 1000 z poplatku

 

Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč a bez 21% dph.

Podrobnější informace též na www.friesianhorse.cz v sekci připouštění a u jednotlivých hřebců.

 

 

UPOZORNĚNÍ : 

Rizika spojená s dopravou, změnou ustájení a krmení, pobytem ve stáji i ve výběhu, s inseminací nebo připuštění klisny na naší stanici a rizika škody třetím stranám nese vždy majitel klisny.

Doporučujeme  klisny adekvátně pojistit.

Zabřeznutí klisen není možné i přes naši vysokou snahu a nadprůměrné výsledky garantovat. Je na každém chovateli, aby k připuštění přivezl  klisnu, která je schopná zabřeznout a donosit hříbě

Sperma našich hřebů je pravidelně kontrolované a nezabřeznutí vinou hřebce je téměř vyloučené. 

 

Jméno 

Poplatek 

2019 

Ustájení klisny/ klisny s hříbětem  

Sleva za druhou a další klisnu 

Sleva za nenarození živého hříběte 2019 

BIRKETTBANK PHANTOM

5000

150/200

-1000 z poplatku

- 1000 z poplatku

GOODSHAPES MISTY  MOONLIGHT

5000

150/200

-1000 z poplatku

- 1000 z poplatku

Tvorba www stránek pro chovatelské stanice
© 2012 Goodshapes. Tvorba stránek pro chovatele